Lijst met behoeften

Verbinding: Acceptatie, Affectie, Waardering, Erbij horen, Samenwerking, Communicatie, Nabijheid, Partnerschap, Gemeenschappelijk, Mededogen/compassie, Beschouwing, Samenhang, Inlevingsvermogen, intimiteit, Liefde, Wederkerigheid, Zorg, Respect/zelfrespect, Veiligheid, Stabiliteit, Ondersteuning, Warmte, Vertrouwen, Geruststelling, Erkenning, Helderheid, Tederheid, Delen, Zien en gezien worden, Begrijpen en begrepen worden, Gehoord worden/aandacht krijgen.

Eerlijkheid: Authenticiteit, Integriteit, Aanwezigheid

Spel: Vreugde, Humor

Vrede: Schoonheid, Heelheid, Gelijkheid, Harmonie, Inspiratie, Orde, Vervulling, Verbondenheid

Fysiek welzijn: Lucht, Licht, Voedsel, Water, Aanraking, Rust/slaap, Beweging, Seksuele expressie, Veiligheid, Beschutting

Betekenis: Bewustzijn, Viering van het leven, Uitdaging, Helderheid, Bekwaamheid,Bijdrage, Creativiteit, Ontdekking, Effectiviteit, Werkzaamheid, Groei, Hoop, Leren, Rouwen, Deelname, Doel, Zelf-expressie, Stimulatie, Er toe doen, Begrip

Autonomie: Keuze (dromen, doelen, waarden), Vrijheid, Onafhankelijkheid, Ruimte, Spontaniteit

 

Deze lijst is overgenomen van de site van Vine coaching