Boeken en films

boeken

Boeken

Een aantal boeken over vrouwen, de midlife, je ontwikkeling, je hersenen en hormonen en het leven van een zinvol leven:

 

Verbinding verbroken van Johann Hari

Wat een interessant boek! Ik heb het in sneltreinvaart uitgelezen.

Persoonlijk én wetenschappelijk onderbouwd, doet onderzoeksjournalist Johann Hari verslag van zijn zoektocht naar de ware oorsprong van depressie. En doet daarbij een aantal schokkende ontdekkingen. Dat het verband tussen een gebrek aan serotonine en depressie nooit is aangetoond bijvoorbeeld. En dat anti-depressiva voor de meeste mensen niet of nauwelijks werken.

We moeten af, zegt hij, van het idee dat er bij mensen die depressief zijn iets mis is in de hersenen. En dat ze daarom een mentale ziekte hebben. Depressie is geen ziekte, zegt Hari. Het is een gepaste reactie op omstandigheden.

En die omstandigheden, dat zijn verbroken verbindingen op een aantal belangrijke gebieden. Zoals de verbinding met onszelf en die met anderen. De verbinding met het voelen dat je zinvol werk doet en dat je leeft volgens je intrinsieke waarden. Verbinding met de natuur en met gelijkwaardigheid en respect. En verbinding met verdrongen jeugdtrauma’s en met een hoopvol  toekomstperspectief.

Dit boek zet je aan het denken over je eigen leven. Hoe zit het met mijn verbindingen? Ken ik mezelf en mijn emoties? Voel ik me verbonden met anderen? Wat zijn mijn waarden eigenlijk en leef ik daar voldoende naar?  Op welke gebieden kan ik de verbinding herstellen of beter maken?

Ook als je niet depressief bent een waardevol boek.

Running on Empty No More: Transform your relationships with your partner, your parents & your children. Jonice Webb.


Dit boek is het vervolg op ‘Running on Empty’ (zie hieronder), dat ging over de gevolgen die emotionele verwaarlozing en is geschreven in reactie op de drie belangrijkste vragen die lezers van dat boek hebben:

  1. Hoe heel ik de effecten die emotionele verwaarlozing op mijn relatie heeft gehad?
  2. Hoe ga ik om met mijn ouders nu ik weet dat ze me emotioneel verwaarloosd hebben?
  3. Hoe ga ik om me de effecten van emotionele verwaarlozing die ik nu in mijn eigen kinderen zie?

Webb doet dit op een reele manier: ze moedigt je aan om te kijken naar hoe je je relaties mogelijk kan veranderen. Ze verliest daarbij niet uit het oog dat haar lezers mensen zijn die doorgaans weinig emotionele vaardigheden hebben en waarschijnlijk omringd zijn met mensen voor wie hetzelfde geldt. Ze geeft herkenbare voorbeelden en geeft adviezen om in kleine stapjes en met realistische verwachtingen te werk te gaan. (linkt verwijst naar het ebook, maar het is ook in paperback verkrijgbaar)

Dit is de Nederlandse vertaling van het boek: “Running on Empty No More” van Jonice Webb

Running on Empty – Overcome your Childhood Emotional Neglect. Jonice Webb.

We weten al heel lang dat wat ons gebeurt in onze kindertijd een groot effect kan hebben op hoe we worden als volwassene. Maar het omgekeerde is ook waar. Wat niet gebeurt in onze kindertijd heeft een even groot en soms nog groter effect.

Emotionele verwaarlozing gaat over wat er NIET gebeurt in je kindertijd. De aandacht die je niet kreeg, de respons op je gevoelens en de begeleiding die je niet kreeg. Dit boek beschrijft hoe emotionele verwaarlozing eruit kan zien, welke ouders emotioneel verwaarlozen en welke gevolgen dit heeft voor het opgroeiende kind. Ook beschrijft het manieren om de gevolgen van emotionele verwaarlozing om te keren.

Dit boek is op dit moment in vertaling en zal vanaf september beschikbaar zijn in het Nederlands:

 

Niemandskinderen – De gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd. Carolien Roodvoets

Een prachtig citaat uit dit boek vind ik deze: “Liefde moet zich uiten in liefdevol gedrag, anders is het een loos woord”. Dat ouders niet altijd van hun kinderen houden is nog steeds een groot taboe: de illusie van liefde wordt ook in  onveilige gezinnen in standgehouden. Ook in mijn praktijk kom ik dat vaak tegen: van de meest onverschillige en sarcastische ouders wordt nog gezegd: “Maar ze waren wel heel lief hoor”.

In dit boek prikt Carolien Roodvoets deze illusie door. Ze is onversneden boos op ‘foute’ ouders die er een potje van maken en die niet nadenken over hun eigen gedrag en de gevolgen daarvan voor hun kinderen. En ze heeft ook heel veel begrip voor de gevoelens waar je als volwassen ‘Niemandskind’ mee kan worstelen.

Roodvoets gaat in het boek in op wat een onveilige jeugd eigenlijk is, welke schade je daardoor kan oplopen en hoe je in de zoektocht naar je eigen identiteit kan verdwalen in het leven. Ze beschrijft het moment van de ommekeer en hoe het verwerkingsproces daarna kan verlopen.

Kortom een heel helder boek dat je als volwassen kind dat opgroeide in een onveilige situatie veel herkenning en erkenning zal opleveren.

 

C0-dependency for dummies

Co-dependency is een manier van omgaan met relaties die schadelijk is voor jezelf. Het komt voort uit een ‘verloren zelf’, meestal opgedaan in je jeugd (vaak door emotionele verwaarlozing, zie boek hierboven). Als je co-dependent bent, dan heb je de rol van helper of behager op je genomen in je relaties. Door de ander te behagen, te steunen of te helpen verdien je lof. Je voelt je een goed mens en dat gaat je identiteit bepalen. Een co-dependent heeft deze dynamiek nodig om zijn of haar eigenwaarde te bevestigen. Je voelt je belangrijk voor de ander en nodig. Je ervaart je co-dependent gedrag als een vorm van liefde en dat kan je maar moeilijk los laten.

Maar wat je doet is liefde verwarren met beschikbaar en onmisbaar zijn. En het nare is: je leeft je leven ‘door iemand anders heen’. Je bent afhankelijk van het nodig zijn voor een ander. Je hebt zelf vaak geen wie je bent, wat je wil en wat je nodig hebt.

In dit boek wordt deze dynamiek van co-dependent omgaan met relaties heel helder uitgelegd. Het belicht de oorzaken van het ‘verloren zelf’ en het co-dependent gedrag en het biedt concrete handvatten om te helen en jezelf weer terug te vinden.

Dagboek van de Ziel – De zeven levensfasen. Bertie Hendriks

Een mooi boek waarin zeven levensfasen van de mens worden beschreven en de thema’s die in die fasen spelen worden belicht. Hendriks onderscheidt de fasen geboorte, kind, jongere, volwassene, oudere, dood en de lege ruimte.

Mij inspireerde het boek al vanaf het begin toen ik las over de geboorte: “Het grote verlangen dat met iedere geboorte wordt meegegeven, is om het unieke van onze ziel tot uitdrukking te brengen en vorm te geven op aarde. Dit verlangen vervullen is onze levensopgave”.

De midlife plaatst hij in de fase van de volwassene, waarvan het archetype ‘de Koning’ is. Dit type beschrijft hoe ‘koninkijk’ je  binnen jouw mogelijkheden en kwaliteiten je plek inneemt. En de midlifecrisis, zegt Hendriks, test de spirituele wortels van ons Koningschap. Daar komen vragen aan de orde als: “Is dit echt wat ik wil? Is dit alles?”. De onderliggende vraag is: “Is mijn huis ook een tempel geworden, waarin ik het hoogste en beste wat ik in me breng tot uitdrukking breng?”.

Een boek dat tot nadenken en reflectie uitnodigt. Een aanrader!

Oomen stroomt over – Hoe overleef ik de overgang? Francine Oomen

Francine Oomen (die van de ‘Hoe-overleef-ik..?’ boeken) heeft een nieuw boek geschreven, dit keer over hoe zij de ‘hormonenhussel’ van de overgang beleefde.

Wat ik er zo goed aan vindt, is dat ze duidelijk maakt dat deze periode in je leven een ontwikkelingsfase is. Net als de puberteit. Je kunt het aangrijpen om aandacht aan jezelf te geven, aan hoe je in het leven staat en wat je anders zou willen.

Er staat leuke illustraties in, die o.a. duidelijk maken hoe een opvlieger voelt, wanneer je de ergste klachten kunt verwachten en wanneer die vermoedelijk weer over zijn.

Ik denk voor veel vrouwen een herkenbaar boek!

De tweede levenshelft – een werkboek voor veertig en verder. Adriaan Hoogendijk

Doorgaan op de oude voet kan vanaf je veertigste niet meer. Er moet ruimte komen voor nieuwe inspiratie, creativiteit en vitaliteit. Maar waar haal je die vandaan? Een boek dat je handvatten aanreikt om je levenskwaliteit te verhogen. ISBN 978 90 470 0716 6

The breaking point – how today’s women are navigating midlife crisis. Sue Shellenbarger. 

Op basis van haar eigen onderzoek: ‘the fifty women study’, beschrijft Shellenbarger verschillende archetypes die van belang kunnen zijn in de midlife periode. Ze illustreert deze met verhalen van vrouwen die ze geïnterviewd heeft. ISBN: 978 0805 0803 15

De moed van imperfectie – Laat gaan wie je denkt te moeten zijn. Brene Brown.

Brené Brown beschrijft in De moed van imperfectie hoe moed, compassie en verbondenheid een belangrijke plek in je leven kunnen krijgen. Op basis van haar jarenlange studie kwam ze tot tien stellingen over een ‘bezield leven’: leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. Op haar eigen, eerlijke, warme en grappige manier moedigt ze de lezer aan om perfectionisme te laten varen, stress als leefstijl los te laten, te vertrouwen op intuïtie en creativiteit de ruimte te geven. Dit boek gaat over de levenslange reis van ‘Wat zullen anderen wel niet denken?’ naar ‘Ik ben goed genoeg’. ISBN 978 94 005 0349 6Ook van Brené Brown: 

De kracht van kwetsbaarheid – Heb de moed om niet perfect te willen zijn.

We verwachten van onszelf en van anderen dat we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten zien hoe goed we alles voor elkaar hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna niemand zich prettig bij voelt. We associëren het met onzekerheid en risico s. Toch zegt Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde.

Ze moedigt de lezer in De kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid en te omarmen en uitdagingen aan te gaan. ISBN 978 94 005 0248 2

Of bekijk Brene Brown’s inspirerende Ted – talk:

Is dit het nou? -Vijftien vrouwen over de positieve wending in hun leven. Susanne Groeneveld.

Interviews met vijftien vrouwen die hun leven omgooiden. ISBN 978 90 38 9199 35

Een jaar voor jezelf – Verander je leven, doe wat je altijd al wilde. Mira Kirshenbaum.

Een leuk en inspirerend boek waarin je wordt voorgesteld en aangemoedigd om jezelf een jaar de tijd kunt geven om iets te doen wat je graag voor jezelf wilt. Of het nu om een grote uitdaging gaat of om het opladen van je accu, of je wilt gaan studeren, een eigen bedrijf beginnen, een nieuwe loopbaan uitstippelen, aan je relatie werken, je conditie verbeteren, etc. etc. In dit boek vind je kernvragen en adviezen om je op weg te helpen om aan jezelf en wat je voor jezelf wilt prioriteit te geven. ISBN 90 295 254 36

 

Nog vele Jaren – De symboliek van elk levensjaar. Hans Korteweg

De auteur is oprichter van het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie. Hij ziet in elke levensfase een eigen kwaliteit. Sterk antroposofisch gericht, pleit hij voor een bepaalde manier van kijken en denken: op elke leeftijd krijgen we als het ware een passend geschenk. Daarnaast is hij gek op sprookjes en mythen, die voor hem een deel van de werkelijkheid vormen. Hij is zeer gefascineerd door getallen en kosmische patronen. De hierop gebaseerde beschouwingen, inzichten en ervaringen kunnen de lezer een houvast geven en een dieper inzicht in het hoe en waarom van zijn levensprocessen. ISBN 90 215 9571 0

 

 

De vrouwelijke hersenen – waarom vrouwen anders zijn dan mannen.  Louann Brizendine.

Biologische achtergronden van gedragsverschillen tussen mannen en vrouwen, in het bijzonder de invloed van hormonen op de hersenen van vrouwen tijdens verschillende levensfasen. ISBN 978 90 5831 530 4

 

The age of miracles (of: De tijd der wonderen). Marianne Williamson. 

De kracht van dit boek is dat het je een ander idee van de midlife geeft. Het is geen tijd om te accepteren dat je jeugd voorbij is, maar het is tijd om je leven te aanvaarden en eindelijk voluit te leven zoals jij en jij alleen diep in je hart weet dat het hoort. Het is ook een boek waarin heel veel gerefereerd wordt aan God en om de paar pagina’s een gebed staat beschreven. Dat moet je aanspreken, anders kan het ook gaan irriteren. ISBN 9781401915421

Psychologie van het uiterlijk – Tevreden met het uiterlijk, maar de perfectie lokt. Liesbeth Woertman. 

Zijn mooie mensen gelukkig? Is het belangrijk dat wij mooi zijn of dat anderen ons mooi vinden? Wat is een mooi uiterlijk eigenlijk? De strijd tegen veroudering verliezen we allemaal. De strijd om geluk hoeven we niet te verliezen. Woertmans nieuwste boek is een hoopvol boek. Geluk is niet te koop in potjes, maar ontstaat door het aangaan van betekenisgevende verbintenissen met liefdevolle anderen. ISBN 978 90 265 2258 1

Te vroeg volwassen – over parentificatie. Marinka Kamphuis

Parentificatie betekent dat je als kind verantwoordelijkheid hebt gedragen voor het welzijn van je ouders en zo geleerd hebt dat je voor anderen moet zorgen om er te mogen zijn of je iets waard te voelen. Dit is een toegankelijk boek waarin Kamphuis uitlegt wat parentificatie inhoudt, wat de gevolgen kunnen zijn en mogelijke behandelingen. Lees ook eens mijn blog over parentificatie.

 

 

Te lijf – De kunst van het mooi ouder worden. Isa Hoes en Medina Schuurman

isa hoes en medina schuurman

De reviews in bol.com zijn niet zo positief over dit boek: ‘oppervlakkig’ wordt er gezegd. En dat het vooral over Botox gaat en over je haren laten laseren. De titel suggereert dit ook wel een beetje, maar in de inleiding schrijven ze dat het ‘mooi’ ook wel degelijk slaat op je innerlijk. Tenminste, dat haal ik eruit. We zullen zien. “Met 188 pagina’s kan het nooit lang duren voor ik erachter ben, dacht ik” En dat klopt, ik had er niet eens zoveel pagina’s voor nodig. Lees hier mijn blog over dit boek.

 

 

The Middle Passage – From misery to meaning in midlife. James Hollis

Een boek voor wie er echt dieper in wil duiken. James Hollis is een Jungiaans psycholoog die zich in dit boek afvraagt waarom zoveel mensen door een heftige periode gaan in hun midlife en waarom we dit als een crisis beschouwen. De midlife geeft ons de mogelijkheid om onze levens te onderzoeken en ons af te vragen: “Wie ben ik los van mijn geschiedenis en de rollen die ik op me heb genomen?”. Dit boek gaat in op hoe we ons originele gevoel van ‘zelf’ ontwikkelen, wat de veranderingen zijn die de ‘Middle Passage’ inluiden, hoe je je gevoel van ‘zelf’ herziet en welke attitudes en welk gedrag ons helpt om te groeien van ‘misery’ to ‘meaning’.

 

Over liefde en loslaten – De levenscrisis als spirituele doorbraak

Ik kan me helemaal vinden in de titel: ja, een levenscrisis -zoals ook de midlifecrisis er een kan zijn- kan absoluut de aanzet zijn voor een doorbraak, spiritueel of niet.

De schrijver is al jaren ‘op het spirituele pad’ zoals hij zelf zegt. En dat is te merken. Ik lees op pagina 20:

Het spirituele pad is er niet op gericht om je ego om zeep te helpen, maar om je bewust te maken van de identificatie ermee en vervolgens die te overstijgen naar een hoger bewustzijn. Van daaruit straalt de liefde en helderheid van dit hoger bewustzijn door het ego heen de wereld in om geluk van jezelf en anderen te vergroten en lijden te verminderen’. 

Bij dit soort zinnen haak ik bijna af. Want wat heeft dit nou te maken met mijn dagelijkse leven? Maar gelukkig heb ik dat niet gedaan, want Geurtz heeft verderop zinnige dingen te zeggen. Lees meer..

 

Nu aan het lezen

Hieronder zie je de boeken die ik op het moment aan het lezen ben. Zodra ik ze uit heb en er iets over te zeggen heb (wat niet altijd hetzelfde is trouwens) zet ik ze bij de leeslijst. Of niet.

The emotionally absent Mother

 Mothers who can’t love – A healing guide for daughters


clapperboard

Films

Films over vrouwen in de midlife. Soms ontroerend, soms komisch en vaak allebei tegelijkertijd. Heerlijk om te kijken en te herkennen!

l’Avenir

Ik kreeg van een sitebezoekster deze filmtip! Een Parijse lerares filosofie wordt door haar man verlaten voor een jongere vrouw, haar moeder overlijdt, haar kinderen gaan het huis uit en haar uitgever besluit haar leerboek niet meer uit te geven. Ze beseft dat ze haar idealen heeft verloren en haar oud-leerling en protege noemt haar bourgeois. Het lijkt alsof ze alles kwijt is, maar: “Ik geloof dat ik mijn vrijheid heb hervonden. Een totale vrijheid. Het is buitengewoon!”

Shirley Valentine

Shirley is een middelbare huisvrouw uit Manchester, gespeeld door Pauline Collins, die tegen de muur praat om haar eenzaamheid te verlichten. Haar kinderen zijn de deur uit en haar man is een chagerijn geworden. Ze kijkt terug op haar leven en  vraagt zich af waar het meisje dat ze ooit was gebleven is. Als haar vriendin Jane een reis naar Griekenland wint en Shirley meevraagt verandert haar leven op een manier die ze niet had kunnen voorzien.

This is 40film: this is 40

Een komische film over een vrouw die veertig wordt en besluit dat alles anders moet en daar haar gezin ook in meesleept.

Fried green tomatoes at the whistle stop cafe.

Evelyn Couch (Kathy Bates) een te zware vrouw van middelbare leeftijd zit in een dip. Haar man Ed negeert haar, en zelfs haar bedlegerige tante smijt van alles naar haar hoofd. Maar alles verandert door een onverwachte vriendschap met Ninny Threadgoode. Ninny vertelt het verhaal over twee totaal verschillende vrouwen die vijftig jaar geleden in het plaatsje Whistle Stop, Alabama leefden; de onuitstaanbare durfal Idgie en de innemende Ruth. Samen runnen zij het Whistle Stop cafe waar plaats is voor vriendschap en zelfs een moord op zijn tijd. De gebeurtenissen uit het verleden inspireren Evelyn om haar leven een nieuwe wending te geven.

Hope Springs

Film Hope Springs

Tommy Lee Jones nu eens niet als ’tough guy’ maar als saaie, middelbare, televisiekijkende echtgenoot en Meryl Streep als zijn vrouw Kay. De twee slapen al jaren in aparte slaapkamers en hebben geen seks en geen intimiteit meer. Kay wil hun liefdesleven een nieuwe impuls geven. Daarom besluiten ze om na dertig jaar huwelijk een relatietherapeut in te schakelen. Dit zorgt voor verrassende en komische openbaringen.

Eat, Pray, Love.

julia roberts in de film eat pray love

In deze film voelt Liz (gespeeld door Julia Roberts) zich leeg, ondanks huwelijk, huis en carriere.

Ze gaat op een reis van een jaar om zichzelf te vinden die haar langs Rome (eat), Mumbai (pray) en Bali (love) leidt.

The bridges of Madison County.

Na haar dood vinden de kinderen van Francesca Johnson (Meryl Streep) haar dagboek. In het dagboek lezen ze dat hun moeder in de zomer van 1965 een kortstondige relatie had met een fotograaf (Clint Eastwood), die een paar dagen in het dorp is geweest om de plaatselijke historische bruggen te fotograferen. Deze romance, die plaatsvond toen de rest van het gezin een paar dagen het dorp uit was, heeft haar kijk op het leven compleet veranderd en haar laten inzien dat ze eigenlijk niet gelukkig was tijdens haar huwelijk. Toch heeft ze de keuze gemaakt om bij haar gezin te blijven, voor haar kinderen. In het dagboek uit ze de wens dat haar kinderen wel hun eigen geluk zullen nastreven.

Thelma and Louise.

Thelma (Geena Davis) is getrouwd met Darryl die zijn vrouw het liefst achter het aanrecht ziet, zodat hij ongestoord naar de televisie kan kijken. De tien jaar oudere Louise (Susan Sarandon) werkt als serveerster in een fastfoodrestaurant; haar musicerende vriend is zelden thuis. Om de sleur te doorbreken trekken de twee vriendinnen er een paar dagen op uit in de oude, open Ford Thunderbird 1966 cabriolet van Louise. De ontwikkelingen raken in een stroomversnelling als Louise bij een bar een man neerschiet die probeert Thelma te verkrachten. Ze slaan op de vlucht richting Mexico, omdat Louise vreest dat een beroep op noodweer niet geloofd zal worden.

The first wives club.

Drie rijke vrouwen willen wraak nemen op hun exen nadat ze gedumpt zijn voor een jongere schoonheid. Dit komt des te harder aan omdat ze hun mannen jarenlang hebben geholpen om hogerop te komen. Ze willen hun ex-mannen nu raken in hun portemonnees, maar komen erachter dat ze meer te winnen hebben door in zichzelf te geloven.

The Turning Point.

Emma en DeeDee waren jonge veelbelovende balletdanseressen in hetzelfde gezelschap, die allebei in aanmerking kwamen voor een rol in een nieuw ballet. DeeDee werd zwanger en gaf haar carriere op en Emma kreeg de rol en werd prima ballerina. Ze is nooit getrouwd of moeder geworden en reist rond met twee schoothondjes. Nu de oudste dochter van DeeDee komt dansen in het gezelschap van Emma, moeten beide dealen met de keuzes die ze gemaakt hebben en wat het ze gekost en gebracht heeft.

 

 

Suggesties?

Ik vind het altijd leuk om suggesties te krijgen voor boeken of films over de midlife. Dus ken je nog een boeiend  boek of een leuke film: laat het me weten via het contactformulier!